ΝΕΥΡΟΓΛΩΣΣΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΝΓΠ)
ΝΕURO LINGUISTICS PROGRAMMING (NLP)

Σύμφωνα με την Ελληνική Ακαδημία NLP (Hellenic NLP Academy), ο ΝΓΠ αφορά στον τρόπο που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα του μυαλού, ώστε να κατορθώνουμε τα αποτελέσματα που εμείς επιθυμούμε.

Αναλυτικότερα, η αφετηρία του NLP βρίσκεται στις αρχές του 1970, και αποδίδεται στην συνεργασία του γλωσσολόγου John Grinder και του φοιτητή ψυχολογίας Richard Bandler, οι οποίοι επιχείρησαν να μελετήσουν τις τεχνικές τριών επιτυχημένων ψυχοθεραπευτών (Milton Erickson, Virginia SaYr, Fritz Perls). Μέσω της μελέτης αυτής παρατηρήθηκε πως τα λόγια που χρησιμοποιούσαν οι θεραπευτές αυτοί άλλαζαν τις πεποιθήσεις των πελατών τους και τους βοηθούσαν να απαλλαγούν από τις φοβίες τους.

Με λίγα λόγια δηλαδή, το NLP είναι μια σειρά στρατηγικών που στοχεύουν στην αναγνώριση και έπειτα αλλαγή των σκέψεων και πεποιθήσεων που επηρεάζουν την συμπεριφορά ενός ατόμου με απώτερο σκοπό την αυτοβελτίωση και επίλυση των προβλημάτων του.

Πολλές τεχνικές και μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο NLP είναι βασισμένες στο έργο του Milton Erickson που αφορά την ύπνωση. Κατά την ύπνωση ο ασθενής περνά σε μια κατάσταση εσωτερικής συγκέντρωσης, όπου μπορεί να αξιοποιήσει τη δύναμη του ασυνειδήτου ώστε να τροποποιήσει τις αρνητικές σκέψεις, αντιλήψεις και τα αρνητικά συναισθήματα.

Το δυναμικό και συνάμα εντυπωσιακό στοιχείο της τεχνικής του NLP είναι ότι το άτομο μαθαίνει να χρησιμοποιεί τις δικές του δυνάμεις μέσω της επεξεργασίας του τρόπου σκέψης και γλώσσας που αντίστοιχα χρησιμοποιεί.

Συνολικά ο Νευρογλωσσικός Προγραμματισμός βοηθά:

  • Στον χειρισμό δύσκολων καταστάσεων σε όλων των ειδών τις σχέσεις.
  • Στην αυτοπαρατήρηση και αυτογνωσία όπου μαθαίνουμε να διατυπώνουμε
    στόχους σωστά εξασφαλίζοντας την επιτυχία τους.
  • Στο να μαθαίνουμε να λειτουργούμε διατηρώντας ψυχική ανάταση, περιορίζοντας
    και εξαλείφοντας κακές καθημερινές συνήθειες (κάπνισμα) με αποτέλεσμα την
    υποστήριξη της ψυχικής και σωματικής υγείας.