• Συνέντευξη της κ. Δροσου στους συντελεστές της Joys Land με θέμα την ψυχική υγεία