Η συμβουλευτική γονέων είναι μια διαδικασία, κατά την οποία έρχονται σε επαφή οι γονείς με έναν ψυχολόγο/ψυχοθεραπευτή, με στόχο να τους προσφερθεί στήριξη, σχετικά με την αναγνώριση, την αποδοχή και την αντιμετώπιση δυσκολιών του παιδιού σε διάφορους τομείς, που αφορούν είτε το ίδιο (ανάρμοστη συμπεριφορά, ψυχοσυναισθηματικές δυσκολίες), είτε διαταράσσουν την αρμονία της οικογένειας.