Επαγγελματικός προσανατολισμός ονομάζεται ένα σύνολο διαδικασιών, που αποσκοπούν στον εντοπισμό των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των κλίσεων, των ενδιαφερόντων και των αξιών ενός ατόμου, ώστε να διαπιστωθούν οι τομείς/κλάδοι/επαγγέλματα που βρίσκονται πιο κοντά στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά του και βάσει αυτών, να προσχεδιάσει τη σταδιοδρομία του.