Κλινική Ψυχολογία

Διπολική Διαταραχή

Η Διπολική Διαταραχή (ΔΔ), επίσης γνωστή και ως μανιοκατάθλιψη, είναι μια από τις σοβαρότερες και δύσκολα διαχειρίσιμες , χρόνιες διαταραχές. Πάνω από  1% παγκοσμίως έχει διαγνωστεί με Διπολική Διαταραχή, η οποία χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις στη διάθεση, την ενέργεια και έχει ισχυρό αντίκτυπο στη ζωή του ασθενούς. Για παράδειγμα, πάνω από το 6% των διαγνωσμένων με ΔΔ ασθενών, καταλήγουν στην αυτοκτονία. Οι πιο συνήθεις τύποι της εν λόγω διαταραχής είναι : η Διπολική Διαταραχή Ι, η Διπολική Διαταραχή ΙΙ και η  Κυκλοθυμική Διαταραχή(Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2017 ; Grande, Berk, Birmaher and Vieta, 2016 ; Anderson, Haddad and Scott, 2012).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να διαγνωστεί ένα άτομο με Διπολική Διαταραχή Ι είναι να έχει βιώσει έστω και μια φορά μανιακό επεισόδιο, (ωστόσο η εκδήλωση μανιοκαταθλιπτικού επεισοδίου δεν είναι απαραίτητη). Συγκεκριμένα, ένα μανιακό επεισόδιο μπορεί να περιλαμβάνει συμπτώματα όπως : γρήγορη εναλλαγή διάθεσης, αυξημένη ροή λόγου, αυξημένη ενέργεια, ελάχιστες ώρες ύπνου (πχ. 3), αποδιοργάνωση ασθενούς. Διαρκεί το λιγότερο για μια εβδομάδα και μπορεί να είναι τόσο σοβαρό που ο ασθενής να χρειάζεται επειγόντως εισαγωγή σε κάποια κλινική. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2017 ; Grande, Berk, Birmaher and Vieta, 2016).

Για τη διάγνωση της Διπολικής Διαταραχής ΙΙ απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασθενής να έχει βιώσει τουλάχιστον μια φορά επεισόδιο μείζονος κατάθλιψης και υπομανίας τα οποία συνήθως διαρκούν το λιγότερο 4 ημέρες. Ένα επεισόδιο μείζονος κατάθλιψης αναφέρεται κυρίως σε συμπτώματα όπως: αϋπνία ή υπερυπνία, καταθλιπτική διάθεση, κούραση, μειωμένη ενέργεια,  αισθήματα ανικανότητας κ.α. Σε αντίθεση με ένα μανιακό επεισόδιο, ένα υπομανιακό επεισόδιο αναφέρεται σε μια περίοδο που δεν είναι τόσο σοβαρή (όπως το μανιακό) και συνήθως η εισαγωγή σε κλινική δεν θεωρείται απαραίτητη.  (Bipolar 1 vs. Bipolar 2: Know the Difference, 2019; Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2017) .

Ενήλικες (για τουλάχιστον 2 χρόνια ) και παιδιά (τουλάχιστον 1 χρόνο) που έχουν βιώσει τόσο υπομανιακές όσο και καταθλιπτικές περιόδους χωρίς όμως να συμπληρώνουν τα κριτήρια για: μανία, υπομανία ή κατάθλιψη, συνήθως λαμβάνουν διάγνωση της Κυκλοθυμικής Διαταραχής. (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 2017) .

Σε κάθε τύπο Διπολικής Διαταραχής, κρίνεται απαραίτητη η χρήση φαρμακευτικής αγωγής σε συνδυασμό με την κατάλληλη ψυχοθεραπεία τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και για το κοινωνικό του περιβάλλον.

Σχετικά Άρθρα