Η ψυχοθεραπεία είναι μια επιστημονική θεραπευτική μέθοδος, κατά την οποία ένα άτομο (θεραπευόμενος) με ψυχολογικά ή συναισθηματικά προβλήματα ή προβληματισμούς, συνομιλεί με ένα άλλο άτομο (θεραπευτής). Είναι λοιπόν, ένα είδος συνεργασίας ανάμεσα στα δύο μέρη, τα οποία μετέχουν ενεργά στην προσπάθεια, με τον θεραπεύομενο να αποτελεί το κύριο πρόσωπο. Όταν η ψυχοθεραπεία έχει επιτυχή έκβαση, ο θεραπευόμενος βιώνει μια θετική αλλαγή καθώς έχει επιλύσει ή είναι σε θέση να μετριάζει τις πεποιθήσεις, τους καταναγκασμούς και τις σκέψεις ή συναισθήματα που δυσκόλευαν την καθημερινή λειτουργικότητά του.

Οι ψυχοθεραπευτές μπορούν να ακολουθήσουν πληθώρα μορφών ψυχοθεραπείας, που η κάθε μία έχει τη δική της προσέγγιση. Κάποια από τα πλέον διαδεδομένα είδη ψυχοθεραπείας είναι η συμβουλευτική, η ομαδική, η γνωστική συμπεριφορική, η ψυχοδυναμική, η συστημική, η θεραπεία ζεύγους κα. Το κατάλληλο είδος προκύπτει από την κατάσταση του θεραπευόμενου και από την εκπαίδευση του θεραπευτή.

Η ψυχοθεραπεία βοηθά τους ανθρώπους να μάθουν να ελέγχουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις συμπεριφορές τους με τον τρόπο που χρειάζεται. Ενισχύει την ψυχική ανθεκτικότητα των θεραπευόμενων, οι οποίοι αποκτούν αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση που αποτελούν τα σημαντικότερα «όπλα» ώστε να ανταπεξέρχονται  σε δύσκολες συνθήκες.