Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την πρόληψη, την πρόγνωση, τη διάγνωση και τη θεραπεία/αποκατάσταση των δυσκολιών του λόγου και της φωνής. Αποσκοπεί στην ανάπτυξη της μη λεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, την καθαριότητα της ομιλίας και της φωνής, ανεξάρτητα από την αιτία πρόκλησης της διαταραχής: νευρολογική, εξελικτική, λειτουργική.

Στην λογοθεραπεία, ο θεραπευτής παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις διαταραχές:

  • Λόγου, που σχετίζονται με δυσκολίες στην αντίληψη και την παραγωγή Λόγου, στη φωνολογία, τη μορφολογία/γραμματική, τη σύνταξη, τη σημασιολογία και στην πραγματολογία (χρήση της γλώσσας)
  • Ομιλίας, που αφορούν δυσκολίες στην παραγωγή των ήχων της γλώσσας
  • Κοινωνικής Επικοινωνίας, που περιλαμβάνουν δυσκολίες στην επικοινωνία για κοινωνικούς σκοπούς (πχ.χαιρετισμός), την ομιλία με διαφορετικούς τρόπους (διαφορετικό επικοινωνιακό στυλ) και την ακολουθία  των κανόνων συζήτησης
  • Κατάποσης, που σχετίζονται με δυσκολίες στη λήψη, στη μάσηση και στην κατάποση της τροφής.

Σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.