Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη που προωθεί την υγεία, βοηθώντας τους ανθρώπους να εκτελούν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές για εκείνους, ανεξάρτητα από την πάθηση, την αναπηρία ή μειονεξία που αντιμετωπίζουν, συμβάλλοντος με αυτόν τον τρόπο στην επιβίωσή τους.

Οι εργοθεραπευτές βοηθούν ανθρώπους όλων των ηλικιών που έχουν νοητικές, ψυχικές ή σωματικές δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα το έργο των θεραπευτών εστιάζει:

  • Στις δεξιότητες οπτικοκινητικού συντονισμού, η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα τα μάτια και τα χέρια
  • Στις γραφοκινητικές δεξιότητες, τη λεπτή κινητικότητα που σχετίζεται με τους λεπτούς χειρισμούς των δακτύλων και των χεριών
  • Στις κινητικές δεξιότητες, την αδρή κινητικότητα που σχετίζεται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων που ενεργοποιούν μεγάλες μυϊκές ομάδες, την ισορροπία, τον κινητικό συντονισμό και την εφαρμογή εναλλασσόμενων κινητικών εντολών
  • Στις δεξιότητες οπτικοχωρικής αντίληψης, την οργάνωση των οπτικών πληροφοριών σε πρότυπα και την εμπέδωση των αλλαγών που συμβαίνουν με την κίνηση των αντικειμένων στο χώρο
  • Στις γνωστικές δεξιότητες, την οπτική, ακουστική και λεκτική μνήμη, την αντίληψη χρωμάτων και σχημάτων
  • Στις ψυχοκοινωνικές δεξιότητες, την ανάπτυξη της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης, την ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχής και την ακολουθία οδηγιών
  • Στις δεξιότητες καθημερινής ζωής, την αυτοφροντίδα δηλαδή την προσωπική υγιεινή, την ένδυση, την υπόδηση, τη σίτιση, τη μετακίνηση και την κοινωνικοποίηση.

Στόχος τους είναι να αυξήσουν στο μέγιστο βαθμό τη καθημερινή λειτουργικότητα του ατόμου, να εξελίξει δεξιότητες, έτσι ώστε να μπορεί να είναι αυτόνομο και να πάρει μέρος σε ασχολίες σημαντικές για εκείνον.